Effect

European project EFFECT Manunet call 2009

  • Italiano
  • English
  • Slovenian

Aktivnosti diseminacije rezultatov projekta


ITMA 2011 Barcelona

ITMA (Mednarodna razstava tekstilnih strojev in opreme) se odvija vsako četrto leto od leta 1951 dalje. Je največja svetovna razstava tekstilnih strojev in opreme, ki poteka pod lastništvom CEMATEX-a (Evropsko združenje proizvajalcev strojev za tekstilno industrijo) in velja za olimpijado tekstilnih strojev in opreme.


Konzorcij projekta Effect ste lahko od 22. do 29. septembra 2011 srečali v hali 5, stojnica D148.


ITMA_team.jpg

Prisotni na ITMI (od leve proti desni) g. Kenny (Kentec Srl), ga. Golčer (Konus Konex), g. Grilj (Konus Konex).


Poster Effect

effect09_poster_70x100_redux.jpg


Zloženka Effect

uploadImgs/flyer_redux_1.jpg


uploadImgs/flyer_redux_2.jpg


Delavnica (Prato, 2. december 2011)


Podjetju Kenntec S.r.l. je pri diseminacijskih aktivnostih, namenjenih predvsem podjetjem iz tekstilnega sektorja, pa tudi podjetjem drugih panog, ki bi lahko z uvajanjem tehnoloških rešitev, realiziranih v okviru projekta, povečala učinkovitost proizvodnje, pomagal Next Technology Tecnotessile.


Diseminacijske aktivnosti so potekale v okviru odprtega dne »Open Day – Opportunities to Innovate«, ki ga je podjetje Next Technology Tecnotessile organiziralo 2. decembra 2011 na svojem sedežu v Pratu.


Dogodek je bil načrtovan z namenom doseganja naslednjih treh ciljev:

  • razložiti podjetjem, povabljenim na dogodek, vprašanja, ki so bila osnova novega procesa oz. inovacije;

  • izvesti tehnološko borzo, ki bi omogočila tako prenos tehnologije kot tudi analizo dejanskih potreb po inovaciji za udeležena podjetja;

  • pripraviti srečanje za podjetja, raziskovalne ustanove, univerze in ERP-je, ki bi omogočilo nove povezave in razvilo nove ideje.


Ti cilji so bili postavljeni v okviru projekta »OTIR 2020«, v katerega je Tecnotessile Next Technology vpeto kot koordinator novega Inovacijskega centra v Toskani v letu 2011: »The Innovation Center for the Fashion Chain«. Inovacijski center je novo podjetje, ustanovljeno posebej zato, da bi omogočilo diseminacijo rezultatov in inovacij različnih podjetij in raziskovalnih inštitucij ter da bi podprli mrežo sodelovanja med podjetji in tako povečali konkurenčno prednost regije. Kenntec Srl je sodeloval na prvem velikem dogodku, ki ga je za ta namen pripravil Inovacijski center.


ITMA_5.jpg

 

Powered by: MR GINO