Effect

European project EFFECT Manunet call 2009

  • Italiano
  • English
  • Slovenian

Osnovna ideja projekta

Informacije

  • Pri proizvodnji netkanih tekstilij se vlakna procesirajo na različnih stopnjah (odpiranje bal, rahljanje kosmičev, mešanje vlaken, mikanje...), za prenos vlaken z ene na drugo lokacijo pa se uporabljajo dolgi cevni transportni sistemi.
  • Med delovanjem zavzemajo približno 1/3 volumna cevi vlakna, 2/3 pa zrak, ki se po transportnih ceveh giblje s povprečno hitrostjo 20 m/s.

Dejanske omejitve v procesu

  • Da bi lahko prenesli vnaprej določeno količino vlaken do njihove naslednje predelovalne stopnje v procesu, pri tem pa moramo imeti v mislih tudi zmanjševanje odpada pri transportu in proizvodnji, se uporabljajo sesalni ventilatorji z 20 do 30% večjimi zmogljivostmi, kot je potrebno. Presenetljivo je, da je poraba energije za delovanje ventilatorjev konstantna ne glede na različne lastnosti posameznih vrst vlaken. Avtomatska regulacija zraka, potrebna za transport različnih vrst vlaken, se ne uporablja
  • Prav tako se pri določanju premera cevi, njihove dolžine, razcepa v nadaljnje cevi, njihovih zavojev upoštevajo le prostorske omejitve. Noben razmislek pa ni posvečen pretoku zraka v ceveh za učinkovito rabo energije


Področja raziskav za premagovanje dejanskih omejitev v procesu

  • Določitev dimenzij optimalne transportne cevi, njene geometrije in postavitve
  • Razvoj inovativnega kontrolnega sistema za merjenje in nadzor pretoka vlaken in zraka v transportnih ceveh,
  • Raziskava o morebitnih alternativnih energijsko učinkovitih transportnih sistemih za vlakna
 

Powered by: MR GINO