Effect

European project EFFECT Manunet call 2009

  • Italiano
  • English
  • Slovenian

Glavne naloge v projektu:

Določitev dimenzij, geometrije in členitve optimalne transportne cevi.

Za oblikovanje transportne cevi in simulacijo zračnega pretoka v ceveh bo uporabljena računalniška dinamika tekočin (Computational Fluid Dynamics, CFD).

Razvoj inovativnega kontrolnega sistema za merjenje in kontroliranje pretoka vlaken in zraka v transportnih ceveh.

Nov transportni sistem bo oblikovan in konstruiran z uporabo izsledkov CFD simulacije. Preizkušene bodo tehnike za merjenje pretoka fluidov v transportnem sistemu. Na podlagi simuliranih rezultatov in eksperimentalno izmerjenih vzorcev pretoka zraka bodo sesalni ventilatorji za učinkovit transport vlaken regulirani z namenskim nadzornim sistemom.


Raziskava možnih alternativnih energijsko učinkovitih transportnih sistemov za vlakna.

Projekt bo preučil tudi možnosti alternativnih energijsko učinkovitih sistemov, npr. transportnih trakov. Alternativni sistemi bi lahko bili izbrani z upoštevanjem zahtev po stalni in nemoteni dobavi vlaken do posameznih strojev. Da bi našli najbolj učinkovit sistem, bo izvedena stroškovna analiza učinka glede na porabo energije.

 

Powered by: MR GINO