Effect

European project EFFECT Manunet call 2009

 • Italiano
 • English
 • Slovenian

Opis delovnih paketov:

 • WP1: Določanje pretokov fluidov v obstoječem sistemu transportnih cevi proizvodne linije in njihova vizualizacija
  • ovrednotenje lastnosti vlaken
  • določitev dinamičnih procesnih pogojev v transportnih ceveh
 • WP2: Prototip postavitve transportne cevi za zmanjšano porabe energije
  • simulacija pretoka zraka
  • načrt in konstrukcija idealne transportne cevi
  • verifikacija simulacije z eksperimentalnimi rezultati
 • WP3: Prototip kontrolnega sistema z zaprto zanko za zmanjšano porabo energije v transportnih ceveh:
  • razvoj senzorskega sistema
  • zagon spremljanja pretoka vlaken s kontrolnim sistemom zaprte zanke,
  • raziskava prihrankov pri porabi energije,
 • WP4: Zasnova alternativnih sistemov za transport vlaken
  • konceptna študija,
  • zasnova alternativnega sistema transporta vlakenExisting_pipes.jpg

Prototype_1.jpg

 

Powered by: MR GINO