Effect

European project EFFECT Manunet call 2009

  • Italiano
  • English
  • Slovenian

Dejansko stanje


fan_1.jpg Med proizvodnjo netkanih tekstilij potujejo vlakna od ene procesne stopnje do druge po transportnih ceveh s pomočjo zračnega toka. Vsak posamezni stroj je kompleksna mehanska naprava, ki je bila z leti visoko optimizirana in avtomatizirana.

V nasprotju s tem je bilo le malo pozornosti namenjene transportnemu sistemu, ki te naprave povezuje. Raziskave so pokazale, da je ta sistem pogosto predimenzioniran tudi za 30%, da bi preprečili zastoje vlaken.Cilj tega projekta je znižati stroške energije za prenos vlaken pri proizvodnji netkanih tekstilij. To želimo doseči z:

  • zagotavljanjem usmeritev za optimalni načrt cevnega sistema v obstoječih in novih obratih za proizvodnjo netkanih tekstilij
  • realizacijo merilnega in kontrolnega sistema za optimiranje količine vlaken glede na porabo energije
  • indikacijo možnih energijsko učinkovitih alternativnih transportnih sistemov za transport vlaken
 

Powered by: MR GINO